Osebna izkaznica

Ime družbe:
ISG projektiranje in inženiring, d.o.o
Skrajšano ime:ISG, d.o.o.
Sedež:Avčinova 12, 1000 Ljubljan, Slovenija
Uprava:Celovška 134 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Transakcijski račun:SI56 1010 0004 7993 655 (Banka Koper)
Identifikacijska številka:SI19079222
Matična številka:
1215612
Osnovni kapital:8.763,14 €
Direktor:Jože Gombač
Telefon:+386 1 620 75 01
E-pošta:joze.gombac@isg.si