Mrežne lastnosti

  • 100Mb/s (varovana z BGP) simetrična povezava ali več po dogovoru.
  • Neomejena količina prometa.*
  • Statični IP naslov (dodatni IP naslovi po dejanski potrebi, brez dodatnih stroškov).
  • Možnost priklopa "SIP Trunk" za VOIP.
  • Možnost priklopa nadzornega modula, kot je RSA II Slimline, iLLO, Lights Out, itd.
  • Možnost dodelitve privatnega naslovnega prostora.
  • Možnost priklopa redundančne mrežne povezave.
  • Možnost postavitve gruče strežnikov na katere razdeli promet naš t.i. "load balancing" sistem.
  • Možnost uporabe naše protipožarne opreme.
  • Možnost uporabe primarnega in sekundarnih DNS strežnikov.
  • Možnost vzpostavitve nadzora delovanja strežnika s obveščanjem preko SMS sporočil.
* Postavitev prometno intenzivnih storitev po dogovoru.